Γιατί Μας Επιλέγουν

slide_3

Επειδή κατανοούμε τις ανάγκες σας και γνωρίζουμε πώς να επιτυγχάνουμε και να αποφέρουμε τη Μέγιστη Αξία για εσάς.

• Τα Στελέχη μας και η Ομάδα Εξειδικευμένων συνεργατών μας είναι ηγέτες στον τομέα της ειδικότητας τους με μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε ελληνικούς και διεθνείς χρηματο-οικονομικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς (π.χ., Citibank, NBG, Eurobank, Alpha Bank, Heracles Cement, Melissa-Kikizas, Union Carbide, Exxon, Ford Motor Co., KPMG, Recticel, κ.ά.).

 

• Διατηρούμε ενεργές συνεργασίες με Χρηματοδοτικούς Ομίλους και Οργανισμούς (όπως Τράπεζες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, χρηματοοικονομικές εταιρείες, διεθνείς οργανισμούς και ιδιώτες επενδυτές)

 

• Κατέχουμε γνώση εις βάθος των απαιτήσεων, διαδικασιών, κριτηρίων αξιολόγησης και πλαισίου λήψης αποφάσεων Τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΑΕΔΑΔΠ, Εταιρείες Επενδυτικών Κεφαλαίων, κ.α.). 

• Μας οδηγεί μια ισχυρή αίσθηση επαγγελματισμού και πάθους για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες μας.

 

Επειδή εσείς :

 

Δεν σπαταλάτε χρόνο, πολύτιμο χρήμα και πόρους στην εξεύρεση και υλοποίηση των κατάλληλων και βιώσιμων λύσεων

Επωφελείστε από την ανάλογα προσαρμοσμένη τιμολογιακή μας πολιτική, συνδεδεμένη με ένα θετικό αποτέλεσμα

• Χαμηλή αμοιβή διαχείρισης: αξιολόγηση, ανάλυση, προετοιμασία και διαπραγμάτευση

• Αμοιβή επιτυχίας: πληρωτέα μετά την επίτευξη του στόχου και τη συμφωνημένη έκβαση  της υπόθεσης.